Phương pháp cạo lông chân không mọc lại đúng quy chuẩn